Tất cả
bộ 1s nr từ 1 đến 7 sao
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
73,000đ
bộ nr 1s và all nr dư như ảnh
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
90,000đ
Quần thần xd hp cao 15% xịn ( không...
Hành Tinh: Xayda
Server: 8
Loại đồ: Đồ hp
130,000đ
Quần thần xd +3 15% hp ngon ( không...
Hành Tinh: Xayda
Server: 8
Loại đồ: Đồ hp
110,000đ
Giày thần namec 12% sđ ( không đổi...
Hành Tinh: Namec
Server: 8
Loại đồ: Đồ sức đánh
120,000đ
Găng thần namec tấn công cao 9% sđ...
Hành Tinh: Namec
Server: 8
Loại đồ: Đồ sức đánh
550,000đ
Set hút 40% namec ( không đổi mật k...
Hành Tinh: Namec
Server: 8
Loại đồ: Đồ hút hp
40,000đ
Liên hệ adm gtl xd 14k1 6s hp
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Đồ hp
2,500,000đ
Set thần namec ( không đổi mật khẩu...
Hành Tinh: Namec
Server: 8
Loại đồ: Đồ sức đánh
200,000đ
bộ nr từ 1-7s mua bn bộ lh shop có...
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
75,000đ
Găng lưỡng long +4 9% sđ ngon ( khô...
Hành Tinh: Xayda
Server: 1
Loại đồ: Đồ sức đánh
160,000đ
Set 45% hút máu xayda up bất tử ( k...
Hành Tinh: Xayda
Server: 1
Loại đồ: Đồ hút hp
90,000đ
Set 80% hp xayda ngon quá ( không đ...
Hành Tinh: Xayda
Server: 2
Loại đồ: Đồ hp
550,000đ
sét 3s tnsm xd
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Đồ smtn
70,000đ
Găng vàng zealot +2 6% sđ ngon ( kh...
Hành Tinh: Namec
Server: 7
Loại đồ: Đồ sức đánh
90,000đ
Găng thần nm +4 12% sđ ngon tấn côn...
Hành Tinh: Namec
Server: 7
Loại đồ: Đồ sức đánh
620,000đ
Set 45% hút máu trái đất up ngon (...
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 7
Loại đồ: Đồ hút hp
100,000đ
Set bạc zealot 36% sđ có rđ cấp cao...
Hành Tinh: Namec
Server: 7
Loại đồ: Đồ sức đánh
210,000đ
Găng vàng zealot +4 9% sức đánh ngo...
Hành Tinh: Namec
Server: 7
Loại đồ: Đồ sức đánh
160,000đ
4 iteam sk haloween 30p 180 iteam
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Đồ chưa nâng cấp + chưa ép spl
1,000,000đ