Tất cả
giầy tl
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Đồ hút hp
Vật Phẩm: Giầy
10,000đ
Găng ll c4 3260 9% sd ngon
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Đồ sức đánh
Vật Phẩm: Găng
60,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Đồ hút hp
Vật Phẩm: Găng
50,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Đồ sức đánh
Vật Phẩm: Găng
80,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Đồ smtn
Vật Phẩm: Sét đồ
70,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 4
Loại đồ: Đồ sức đánh
Vật Phẩm: Sét đồ
250,000đ
Hành Tinh: Namec
Server: 12
Loại đồ: Đồ chưa nâng cấp + chưa ép spl
Vật Phẩm: Quần
60,000đ
Áo ngon kgn giá rẻ
Hành Tinh: Xayda
Server: 12
Loại đồ: Đồ chưa nâng cấp + chưa ép spl
Vật Phẩm: Áo
100,000đ
Quần 6s hp , tặng ac zin ngọc
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 4
Loại đồ: Đồ hp
Vật Phẩm: Quần
99,999đ
Sét hp xd 3s quần xịn , tặng ac zin...
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Đồ hp
Vật Phẩm: Sét đồ
80,000đ
Sét sd ngon , tặng ac zin ngọc
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 4
Loại đồ: Đồ sức đánh
Vật Phẩm: Sét đồ
100,000đ
Set 5 món 1 sao chưa ép
Hành Tinh: Xayda
Server: 12
Loại đồ: Đồ chưa nâng cấp + chưa ép spl
Vật Phẩm: Sét đồ
10,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: 12
Loại đồ: Đồ chưa nâng cấp + chưa ép spl
Vật Phẩm: Găng
10,000đ
giầy hút
Hành Tinh: Xayda
Server: 7
Loại đồ: Đồ hút hp
Vật Phẩm: Giầy
20,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 4
Loại đồ: Đồ chưa nâng cấp + chưa ép spl
Vật Phẩm: Sét đồ
50,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Đồ sức đánh
Vật Phẩm: Găng
60,000đ
sét full 6s hp
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 4
Loại đồ: Đồ hp
Vật Phẩm: Sét đồ
1,200,000đ
sét 6s sd
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 4
Loại đồ: Đồ sức đánh
Vật Phẩm: Sét đồ
1,000,000đ
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 4
Loại đồ: Đồ hp
Vật Phẩm: Quần
280,000đ
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Đồ hp
Vật Phẩm: Sét đồ
200,000đ