Tất cả
Bộ 1s
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
70,000đ
Bộ 1s
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
70,000đ
3 Bộ 1s
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
200,000đ
Bộ 1s
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
70,000đ
Bộ 1s
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
70,000đ
Bộ 1s
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
70,000đ
3 bộ 1s
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
200,000đ
3 bộ 1s
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
200,000đ
Bộ 1s
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
70,000đ
Bộ 1s
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
70,000đ
Quần thần xd +4 20% hp quá ngon ( k...
Hành Tinh: Xayda
Server: 1
Loại đồ: Đồ hp
160,000đ
Set 55% hp trái đất rẻ ( không lấy...
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 1
Loại đồ: Đồ hp
60,000đ
Set 24% sđ tđ ngon ( không lấy acc...
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 1
Loại đồ: Đồ sức đánh
90,000đ
Set hút nm có đồ zealot ( không lấy...
Hành Tinh: Namec
Server: 1
Loại đồ: Đồ hút hp
60,000đ
Set pst tđ có găng 3sao ( không lấy...
Hành Tinh: Trái Đất
Server: 1
Loại đồ: Đồ pst
40,000đ
Găng lưỡng long +4 9% sđ ngon ( khô...
Hành Tinh: Xayda
Server: 1
Loại đồ: Đồ sức đánh
160,000đ
Gtl nm c7 9k3
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Đồ sức đánh
990,000đ
Gtl nm c7 9k4
Hành Tinh: Namec
Server: 4
Loại đồ: Đồ sức đánh
1,000,000đ
10 bộ 1s giá rẻ ước tha hồ
Hành Tinh: Xayda
Server: 4
Loại đồ: Bộ ngọc rồng
600,000đ
Găng tl nm c4 12% sd
Hành Tinh: Namec
Server: 7
Loại đồ: Đồ sức đánh
450,000đ