PHIÊN BẢN MOD DÀNH CHO PC

Dành cho: PC/Laptop
Hệ điều hành: Windows
Version mới nhất:  2.3.0

Link tải 2.3.0: >>CLICK<<

Lệnh chat:
 k_X : đổi sang khu X
cheat_X : chỉnh cheat X
 cheatf_X : chỉnh cheat X/10 (ví dụ cheatf_17 =  cheat 1.7)
 s_X : tốc độ di chuyển X
 nrd_X_Y : auto vào ngọc rồng đen map X khu Y
 dctt_X : limit HP dctt kame
 delay_X : khi nhận lệnh dùng kĩ năng từ auto manager, sẽ nghỉ X mili giây sau đó mới sử dụng    

*Lưu ý: "_" là tổ hợp phím "shift" + "-"

Phím tắt:
 A : tự đánh
 B : mở danh sách bạn bè
 C : sử dụng capsule
 D : đóng băng skill hiện tại
 E : auto hồi sinh
 F : sử dụng bông tai(tách hợp thể = đệ về nhà)
 G : giao dịch
 I : khóa mục tiêu khi có trong map
 J : load map trái (trong nrd load đến đầu map)
 K : load map giữa (trong nrd load đến giữa map - npc)
 L : load map phải (trong nrd load đến cuối map)
 M : mở bảng đổi khu
 N : show Menu nhặt, trong ngọc rồng đen tự động bật/tắt nhanh
 O : bật auto vào nrd nhanh theo map X và khu Y đã cài ở lệnh chat nrd_X_Y
 P : kết nối đến auto manager
 Q : nhặt item
 T : dùng tdlt
 X : Mở menu tiện ích (toàn bộ tính năng của tool ở đây)
 S : chuyển mục tiêu giữa các boss
 F1 : mở hành trang
 F2Tab : đổi mục tiêu
 9 : Mặc set đồ 1
 : mặc set đồ 2