DỊCH VỤ Up Bí Kíp Thuê

Chọn máy chủ:
Bí Kíp:

HỆ THỐNG ÚP BÍ KÍP AN TOÀN UY TÍN.
- Yêu cầu : acc phải có bông tai
- Thời gian : up 1k bí kíp tầm 24h  > 40h
Cần trong acc phải có 100 ngọc

Mô tả

Trong khi up acc sẽ được đổi mật khẩu
Sau khi up xong các bạn vui lòng đổi mật khẩu mới 

Dịch vụ khác