DỊCH VỤ Làm Đệ - Săn Đệ

Chọn máy chủ:
Bảng Giá Làm Đệ:

Thời gian làm đệ tử trong vòng 24h 
Vui lòng không đăng nhập acc khi đã thuê

Mô tả

Sau khi làm đệ tử xong các bạn vui lòng đổi mật khẩu mới 

Dịch vụ khác