DỊCH VỤ Bán Vàng Tự Động

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 50,000đ
Hệ số:

Tối đa 1 lần mua là 80k

BOT KHÔNG BIẾT CHAT GAME, THẰNG NÀO CHAT GAME LÀ LỪA ĐẢO

MUA VÀNG KHÔNG CẦN TÀI KHOẢN MẬT KHẨU

AE CẨN THẬN BỊ RẺ RÁCH DỤ VÀO BANG ĐỂ LỪA ĐẢO

Nhập đúng tên nhân vật, không viết hoa (sai tên ib góc phải để được hỗ trợ)
Qua đúng khu (kéo xuống dưới xem khu)

Giao dịch đúng bot
Không chơi phiên bản HACK

 

Vị trí MẶC ĐỊNH VÁCH NÚI KAKAROT KHU 33

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 vangss41 7 [ONLINE]
2 vangss42 7 [ONLINE]
3 vangss43 7 [ONLINE]
4 vangss44 7 [ONLINE]
5 vangss45 7 [ONLINE]
6 vangss46 7 [ONLINE]
7 vangss47 7 [OFFLINE]
8 vangss48 7 [OFFLINE]
9 vangss49 7 [OFFLINE]
10 vangss410 7 [ONLINE]
11 vangss411 7 [ONLINE]

Mô tả

Giá vàng tăng mạnh

Dịch vụ khác