DỊCH VỤ Bán Vàng Tự Động

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 1,000đ đến 100,000đ
Hệ số:

BOT KHÔNG BIẾT CHAT GAME, THẰNG NÀO CHAT GAME LÀ LỪA ĐẢO

MUA VÀNG KHÔNG CẦN TÀI KHOẢN MẬT KHẨU

AE CẨN THẬN BỊ RẺ RÁCH DỤ VÀO BANG ĐỂ LỪA ĐẢO

Nhập đúng tên nhân vật, không viết hoa (sai tên ib góc phải để được hỗ trợ)
Qua đúng khu (kéo xuống dưới xem khu)

Giao dịch đúng bot
Không chơi phiên bản HACK

 

Vị trí MẶC ĐỊNH VÁCH NÚI KAKAROT KHU 33

Server Nhân vật Khu vực Trạng thái
1 vangss41 33 [ONLINE]
2 vangss42 33 [OFFLINE]
3 vangss43 33 [ONLINE]
4 vangss44 33 [ONLINE]
5 vangss45 33 [ONLINE]
6 vangss46 33 [ONLINE]
7 vangss47 33 [ONLINE]
8 vangss48 33 [ONLINE]
9 vangss49 33 [ONLINE]

Mô tả

Giá vàng đang giảm mạnh

Dịch vụ khác