DỊCH VỤ Bán Ngọc Tự Động

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 50,000đ đến 300,000đ
Hệ số:

Hướng dẫn :
Ngọc bán trên 50k (hệ thống gd tự động khoảng 3p đến 5p)

Điền đúng tài khoản mật khẩu, KHÔNG biết hoa
Nhập tài khoản mật khẩu game, KHÔNG PHẢI tài khoản mật khẩu shop
Off game 1 phút trước khi đặt mua
Không vào nick khi mua
Đứng sẵn ở siêu thị
Acc có sẵn 1 ngọc
Không full hành trang
Không mật khẩu rương

Kí xong hệ thống tự nhận ngọc luôn cho các bạn
Lưu ý mua trên điện thoại các bạn vui long xoay ngang máy để biết trạng thái đã thành công hay chưa

Dịch vụ khác